Με μια νέα έρευνα στο Journal of Personality and Social Psychology, οι ψυχολόγοι ερευνητές παρουσιάζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνδρες και οι γυναίκες ερμηνεύουν τις ίδιες συμπεριφορές στα ραντεβού.

Οι ψυχολόγοι ρώτησαν ορισμένους από τους συμμετέχοντες, ποια θα ήταν η σεξουαλική τους πρόθεση αν ενεργούσαν με διάφορους τρόπους σε ένα ραντεβού  και στη συνέχεια να εκτιμήσουν την πρόθεση του άλλου προσώπου του ίδιου ή αντίθετου φύλου, αν είχαν ενεργήσει με τους ίδιους τρόπους όπως εκείνοι. Σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνες, οι αξιολογήσεις των γυναικών για τη δική τους σεξουαλική πρόθεση ήταν κατά 23% χαμηλότερες από τις μέσες εκτιμήσεις των γυναικών για την πρόθεση των γυναικών με βάση τις ίδιες συμπεριφορές και τα σχόλια.

Η σεξουαλική πρόθεση της γυναίκας

Για να διαπιστωθεί αν αυτό οφείλεται εν μέρει στις γυναίκες που υποτιμούν τις δικές τους προθέσεις, οι ερευνητές ανέστρεψαν τη σειρά των ερωτήσεων για μία άλλη ομάδα συμμετεχόντων: τους είπαν να εκτιμήσουν πρώτα τις σεξουαλικές προθέσεις των άλλων ανθρώπων με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο συμπεριφορών και μόνο μετά από αυτό ανέφεραν τις δικές τους προθέσεις, βασισμένες στις ίδιες συμπεριφορές.

Με την αντιστροφή της σειράς των ερωτήσεων, οι γυναίκες παρείχαν υψηλότερες αξιολογήσεις για τη δική τους σεξουαλική πρόθεση. Αυτό μείωσε το χάσμα μεταξύ της δικής τους και της ανδρικής προοπτικής για τις προθέσεις τους, στο 8%. Με βάση τη σύγκριση των απαντήσεων των γυναικών ανάλογα με το αν τους ζητήθηκε η πρώτη ή η δεύτερη ερώτηση σχετικά με τις δικές τους προθέσεις, η καλύτερη εικασία των ερευνητών είναι ότι το μισό περίπου του χάσματος μεταξύ των φύλων είναι το αποτέλεσμα των γυναικών που δεν αναφέρουν την πρόθεσή τους, λόγω της υπερεκτίμησης των ανδρών.

Μειώθηκε το χάσμα των εκτιμήσεων

Κάποιες παλαιότερες μελέτες υποστήριζαν ότι οι γυναίκες υπερεκτιμούν τις ανδρικές σεξουαλικές προθέσεις, αν και σε μικρότερο βαθμό από την υπερεκτίμηση των ανδρών για την πρόθεση των γυναικών. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η τυποποιημένη ακολουθία ερωτήσεων αναπαράγει αυτό το εύρημα. Αλλά στην αναστροφή της ερώτησης, το χάσμα μειώθηκε, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε γυναικεία υπερεκτίμηση των προθέσεων των ανδρών οφείλεται εξ ολοκλήρου στους άνδρες που δεν αναφέρουν τις σεξουαλικές τους προθέσεις. Στην πραγματικότητα, υπήρξε μάλιστα ένδειξη ότι οι γυναίκες μπορεί να υποτιμούν το τι οι άνδρες θέλουν πραγματικά.

Τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι, τουλάχιστον σε ένα ετεροφυλόφιλο περιβάλλον, και τα δύο φύλα είναι επιφυλακτικά για τη δημόσια αποκάλυψη των σεξουαλικών τους προθέσεων και τείνουν να τις αποκρύβουν.

Οι γυναίκες όμως είναι αρκετά ακριβείς στο να διαβάζουν τις σεξουαλικές προθέσεις των ανδρών. Οι άνδρες, αντίθετα, έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τις προθέσεις των γυναικών.

Οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παραμένει ένα σημαντικό χάσμα στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες ερμηνεύουν τις σεξουαλικές προθέσεις στα ραντεβού, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβληματικές παρεξηγήσεις μεταξύ των προθέσεων των ανθρώπων που βγαίνουν ραντεβού και που επιθυμούν πραγματικά να κάνουν σεξ.